Հաշվետվություն ՊՈԱԿ-ների ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին : 01.01.2018թ.-01.04.2018թ.

Scan43

Հաշվետվություն ՊՈԱԿ-ների նպատակային և ձեռնարկատիրական գործունեության տարեկան ֆինանսատնտեսական արդյունքների մասին: 01.01.2018-31.12.2018

Scandp

Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին: Ծրագրի անվանումը՝ նախակրթարան: 01.01.2018-01.04.2018

Scandp9

Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին: Ծրագրի անվանումը՝ տարրական դպրոց: 01.01.2018-01.04.2018

Scandp8

Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին: Ծրագրի անվանումը՝ ավագ դպրոց: 01.01.2018-01.04.2018

Scandp7

Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին: Ծրագրի անվանումը՝ Հիմնական դպրոց: 01.01.2018-01.04.2018

Scandp6

Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին:Ծրագրի անվանումը՝ նախակրթարան: 01.04.2018թ

Scandp4