Հաշվետվություն ՊՈԱԿ-ների ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին՝ 01.01.2018-01.10.2018

Scan25

Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական , կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին՝ ավագ դպրոց: 01.10.2018թ.

Scan0008

Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին՝ միջնակարգ դպրոց: 01.10.2018թ.

Scan0007

Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական , կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին՝ հիմնական դպրոց: 01.10.2018թ.

Scan0006

Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին՝ հիմնական դպրոց: 01.10.2018թ.

Scan0005

Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական , կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին՝ տարրական դպրոց: 01.10.2018թ.

Scan0004

Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին՝ տարրական դպրոց: 01.10.2018թ.

Scan0003

Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական , կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին՝ նախակրթարան: 01.10.2018թ.

Scan0002