Հաշվետվություն ՊՈԱԿ-ների ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին ՝ 01.01.2018- 01.07.2018թթ

Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին 01.07.2018թ.: Ծրագրի անվանումը՝ Նախակրթարան

Scannax 2

Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին առ 01.07.2018 թ.: Ծրագրի անվանումը ՝ Նախակրթարան

Scannax1

Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին 01.07.2018թ.: Ծրագրի անվանումը՝ Տարրական դպրոց

Scantarr2

Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին առ 01.07.2018 թ.: Ծրագրի անվանումը ՝ Տարրական դպրոց

Scantarr1

Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին 01.07.2018թ.: Ծրագրի անվանումը՝ Հիմնական դպրոց

Scanhimn2

Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին առ 01.07.2018 թ.: Ծրագրի անվանումը ՝ Հիմնական դպրոց

Scanhimn1

Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին 01.07.2018թ.:Ծրագրի անվանումը՝ Ավագ դպրոց

Scanavag 2

Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին առ 01.07.2018 թ.: Ծրագրի անվանումը ՝ Ավագ դպրոց

Scanavag1