Հաշվետվություն ՊՈԱԿ-ի ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին (01.01.2017-01.01.2018)

Scan1234

Հաշվետվություն ՊՈԱԿ-ի նպատակային և ձեռնարկատիրական գործունեության տարեկան ֆինանսատնտեսական արդյունքների մասին

Scan123

Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին: Ծրագրի անվանումը՝ Նախակրթարան

Scan00000000

Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին: Ծրագրի անվանումը՝ Նախակրթարան

Scan0000000

Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին: Ծրագրի անվանումը՝ Հիմնական դպրոց

Scan000000

Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին: Ծրագրի անվանումը՝ Հիմնական դպրոց

Scan00000

Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին: Ծրագրի անվանումը՝ Ավագ դպրոց

Scan0000